ฟื้นชั่วนิรันดร์ 1

ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน Princess เล่ม 100 ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน Princess เล่ม 101 ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน Princess เล่ม 103 ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน Princess เล่ม 104 ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน สาวเฉียบสืบสะเด็ด ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน เรื่องเล่าเขย่าขวัญ 17 เล่ม ครบชุด ขายการ์ตูนออนไลน์ การ์ตูน เรื่องเล่าเขย่าขวัญ 17 เล่ม ครบชุด
บอดี้การ์ดเนื้ออ่อน 2

หน้า 01 หน้า 02 หน้า 03 หน้า 04 หน้า 05 หน้า 06 หน้า 07 หน้า 08


อ่านแล้วถูกใจช่วยกันกดไลค์ แชร์ และติดตาม
เพจAround the world และเพจANYAPEDIA ด้วยจ้า


TOP 15 SCARIEST YOUTUBE VIDEOS

15. Bloody Mary
A rough explanation of this video makes it seem pretty innocent. It’s just a man holding what seems like a ventriloquism puppet, singing “It’s raining, it’s pouring”. The thing that makes this video creepy is that the puppet is a demonic and ghostly one, the ventriloquist is using a eerie whispering voice, and the lyrics are changed to “It’s raining, it’s pouring, I killed the old man so he won’t wake up in the morning.” The ventriloquist holding the puppet goes on to say “That’s terrible!” and says that the doll is the spirit of the urban legend Bloody Mary.

Taking a look at this performer, Ventriloquist Vance, there’s nothing too out of the ordinary. He just seems to be someone interested in using YouTube as a platform to practice and publish his work with ventriloquism. The bloody Mary video was a questionable one, though. It was originally posted in August 2015, meaning that it was likely not a Halloween special. This video was actually originally found on Petite Tube, a website that randomly generates a video with less than 100 views, every time the page is refreshed. A link was posted to 4chan explaining how creepy this was, and it went on to gain over 1000 views from there. Seeing this on a website with no context must have made it even more unsettling than it already is.

14.  Ricardo Lopez or The Bjork Stalker
This 21-year-old single exterminator gained an unhealthy obsession with the Icelandic popstar Bjork. He was caught in a psychopathic turmoil between loving her and hating her. While mostly it was his unhealthy romantic obsession that  fueled his delusions, he also grew a certain hate for her after finding out she was in a serious relationship. He planned to send her a letter bomb, so that she would die.

He also planned to kill himself so that they could be united in the afterlife. He recorded several hours’ worth of VHS tapes, documenting his obsession and his sick plan. In this tape he recorded himself committing suicide via shotgun to the end. The full video is actually available on YouTube, and is pretty unsettling. The police found his body and  intercepted the letter to Bjork.
Saving her, and spoiling Ricardo’s plan. This is one of few suicide videos to ever be left up on YouTube and it’s kind of uncertain why, it’s not really of historical importance, is certainly hard to watch and isn’t intended for most viewers.

13. 911 Call – Stalker Outside Window
This video is filmed from the inside of an upper floor apartment, where an eerie figure as been staring up into the owner’s bedroom window for several hours, apparently. The owner decided to start recording in case anything drastic happened, or in case the suspect fled the scene, he would have some evidence to offer police. The video is pretty much just a shot out the window of this figure standing perfectly still and staring directly at the owner as he’s on the phone with 911.

This actually the first of over 25 videos in a small series where a couple seems to document their time being stalked by an unknown man, that even breaks into their home. Of course many viewers seem to think it’s scripted, but regardless it conveys the fear of pretty much anyone living in the city. Not only are people out there interesting in breaking in and stealing from you, there’s plenty of sick people out there that just want to mess with your head. The first few videos of this series with the man standing below the window are especially haunting as the quality is low and his face cannot be seen.

12. Radiator Creature
The most terrifying part of this video is how much suspense it manages to build. This was another great petite tube find, that was featured in a list by Shrouded Hand, and imagining this being originally found on a website that gave no context or warning you can imagine how terrifying it was at first. The video is pretty short in length, lasting only about 3 minutes. But considering the content featured in that 3 minutes, it seems like an eternity. Someone operating the camera shows a couple different angles of a white in-home radiator. The camera person doesn’t say anything and but many background noises such as clanking can be heard.

The camera goes into one of the rows of the radiator and zooms into what looks like a light. As the camera begins to focus, a monkey or chimpanzee’s face can be seen. In a mere split second, the monkey makes a loud noise and the camera person jumps back, before ending the video. A monkey isn’t really a chilling idea, but it does lead the viewer to a lot of questions. Where is this monkey located, and why? More importantly the suspense built up for several long grueling minutes before the jump of the monkey’s noise creates a perfect jump scare. Even better, after being scared senseless you’re left going through the video several times to make sure it really was a monkey and not some creature hiding within the walls.

11. Driving Through Hell
This video of someone racing through hell is pretty terrifying. The driver speeds down a lonely road as fires blaze beside them and smoke shrouds their vision. It isn’t actually hell, of course, it’s a massive forest fire that began May 1st 2016 in Fort McMurray, Alberta. It lasted for several days, spread several miles and caused over 3 billion dollars’ worth of damage.
This driver was likely trying to get through the mess right when it began to pick up. Plenty of people fear fire and natural disasters but when you consider religion, even more people not only believe in but fear the possibility of hell. Even some that aren’t religious fear the off-chance of being sent to an eternal oven of pain and suffering.
Seeing a video like this is pretty chilling, but being in a situation like that is probably much worse. This is literally a life or death situation, with a terrifying scenery to accompany it and remind anyone able to see it that this could possibly be their eternity after death.

10. Haunted Puppet
This video was posted in August 2015, it seems to be a night camera set up to view a glass cage like setup in which a doll or puppet is locked. The title of the video claims this is footage of a haunted doll, that allegedly choked it’s owner and then was sealed in this container to keep it from harming anyone else. The video which is about 1 minute and 15 seconds long, shows the puppet moving it’s arm to knock loudly on the glass of the container.

Not only is this some pretty creepy imagery, hearing your inanimate doll knock on glass this loudly in the middle of the night is probably pretty paralyzing. This of course isn’t the only haunted doll caught on tape, and who can forget the  infamous Annabelle that was said to be haunted by an evil entity? Those that believe in the paranormal strongly agree that it’s possible for spirits to  possessed non-living things. There have been stories of things as simple as jewelry being haunted by lost souls. It’s more popular that they control dolls, though, as they’re the most human-like inanimate things around. More importantly, nothing makes for a scary story like a doll controlled by unknown forces from beyond.

9. Pete the Meat Puppet
This is yet another video that has gained quite a bit of popularity across the web. Pete the Meat Puppet is a musical like animation uploaded in 2008. It seems to be a type of parody of childrens cartoons, as it has fun lyrics and cheerful music. But it also parodies the common fall down of a famous celebrity. The images and some of the lyrics are quite unsettling, and certainly not meant for a younger audience.
Which puts the whole video into this weird limbo category. Basically the story goes that a lonely lunch lady created a little boy out of raw meat, that eventually comes to life and becomes famous with a fast food franchise. He becomes addicted to sex, drugs, and alcohol before a sex tape is released and he loses everything.
He is forced to live on the street and prostitute himself, he explains that maggots and worms crawl through him and he becomes so hungry he eats his own leg. He then says he’s traveling town to town trying to find the meaning of life. While the song and story are more of a joke, the production decisions for this meat puppet make everything a little more horror based than the creators probably intended.

8. Man Relates His Out Of Body Experience
This video isn’t that haunting from first glance. It’s just a man singing in front of the camera. Perhaps just for fun, perhaps for practice. It’s the content of this man song that truly adds an eerie air to the video. The 3-minute video was uploaded by JSandler48 in January 2007. Basically he’s singing a song about a near death experience and the afterlife. It wouldn’t be so bad if the morbid subject wasn’t presented in such a cheery tone by this performer.
More importantly this video was apparently posted to 4 chan from Petite Tube as well, making it even more creepy. Taking a look at the rest of JSandler48’s content it’s pretty apparent that he’s interested in writing his own music, probably for theater. That should make light of the video, but it actually makes it worse considering most of his videos are either very morbid and centered around death, or intensely sexual.
Overall he seems happy and content with his work, he’s just enjoying himself and probably knows that people find his videos comical or a little odd. Either way nothing can take away from the creepy feeling you get hearing someone say “I’m glad I died” while clapping and smiling. The latest video to his page was uploaded about 6 months ago. Please keep in mind that this guy is just trying to use the Youtube platform to express himself and you should not gear hate towards him, even if his videos are a bit questionable and unsettling. This video as well as the next one were featured in a petite tube list created by Reign Bot Horror, who will be linked below.

7. THE GAME IS A FOOT. WE MUST RETURN HIM TO THIS WORLD.
This video also gained most of its’ attention from Petite Tube, but looking at the rest of the content on the channel actually fuels the horror aspect of this video. While it does seem to be some sort of art project, or horror series, the off chance of someone believing these posts is enough to worry anyone who stumbles across them. This particular video was posted on January 12th 2016, from the YouTube Channel ‘Zaon’s Chosen’.

The video is barely over a minute long, and it consists of a point of view perspective of someone tearing apart paper that has cartoon characters printed on it. The paper also has “no no no stop” typed out on the top. Whoever is recording cuts the paper and crumples up a large portion of it. They then take that piece to a dirty toilet and attempt to flush it. This person then proceeds to stab at a red table with some sort of headphone or audio jack, before hitting a wall with either the same wire or a black rope.

As all of this occurs there’s some strange audio track playing over everything. The rest of the videos seem to be cell phone clips obtained from someone’s daily activities, such as driving in a car or visiting a Starbucks. Most of the videos have a jazz or rock track layered over them but they’re all titled things like “zaon makes us faster” “serve zaon” and other related things. Another dark and confusing video featured on the channel is titled “who is zaon”. The contents of the video vaguely explain what can only be understood as some God-like entity.

The video also offers the same symbol used as the channels logo, and instructs the viewer to write the symbol down on walls so that it may be seen. Some of the comments are from channels sharing the same logo saying things like “my task is complete”. The entire project gives a strange digital cult feel and it’d be no surprise if more, even darker videos caught the attention of horror buffs across the web.

6. Craigslist Tape Found
This video comes along with a story from Reddit by user EnterYourTextHere, however it was uploaded to YouTube and read by TheGlitched64Reads in early February 2016. The story goes that an English teacher bought a batch of Edgar Allen Poe VHS tapes. The seller of the tapes promised that he would have the tapes to him by the 23rd of January. On the 31st only a few minutes after getting the package at his front door, the teacher receives a phone call from the seller, whose voice was apparently “really weird”.

He asked “Has it come yet? They’re probably there, huh?” The teacher responded “Who is this?” and the seller simply said “The tapes? Did you get them yet?” He confirmed that he had received the order but the conversation went on for 5 more minutes, where every time the call would break up the seller would call back from a new number. When the call finally ended and the teacher went through his tapes, he found that most of them were in normal condition aside from one. It seemed to have been taped over.

Most of the content was old Nickelodeon shows, but there were some pretty unsettling scenes from the movie Cube Zero, where a mans flesh burns off. There’s also a recording of the night sky and a short clip from the popular music video Rubber Johnny that was once related to the horror community, as it is pretty creepy. Aside from these few creepy things, the teacher said the most unsettling thing was the vibe he got about the tapes. It’s got to be pretty easy to imagine how getting something like this in the mail, just after a sketchy phone call can make someone not only nervous but scared as well.

5. Local 58 Contingency
In more recent years, plenty of people have come out saying that they basically have a phobia of emergency alert messages. Even if you’re not totally terrified of them, seeing one pop up on your TV screen at 3 a.m is always unnerving, since half the time you don’t know what to expect. Take that feeling of uncertainty and apply it to this video. The 3-minute long video was posted by Chainsawsuit Original, but was found on 4chan and made more popular by a several YouTube videos displaying a collection of creepy things.

The video starts with the nightly schedule for a channel called Local 58. It seems to be a local antenna channel which would be accessible by anyone with a tv, in theory. This footage also seems to be very grainy and vintage, possibly from the late 60’s. An American flag is sprawled across the screen as the Star Spangled Banner plays over a message that reads “3 a.m – end of broadcast day”. This seems like a normal end of broadcast message for tv of it’s time, until we are met with an error screen and a loud, long ringing.

A logo eventually pops up that is labeled “The U.S Department for the Preservation of American Dignity”. Another screen pops up that lends us some more information, this message is apparently not to be used after November 13th of 1970, meaning that this would have to have been a broadcast from before that time. The screen also reads “To be used only in the event of United States complete surrender to insurmountable enemy forces.”

This leads us to the conclusion that this is an emergency broadcast message in relation to not only a time of war, but a time when the U.S has apparently planned to surrender. From here the “contingency” message begins. The following screens are a set of instructions that advise “though they occupy our streets, they will never occupy our spirits”. The message leads Americans to believe that what they are about to do is in order to preserve the perfect image of America. This message is allegedly signed by the president, though the name is not legible. The following screens instruct viewers to use whatever method is most available to them to commit suicide, though firearms are most preferred.

Furthermore, local law enforcement has been informed to take out anyone who refuses to comply with these  instructions. Before killing themselves, viewers are told to take the “Victory stance” which involves laying in their front yard, face up, feet together. They are also instructed to take care of their children and pets for themselves, to leave no one behind. After this the station goes back to normal and a message is delivered that the station was hacked, and this was a hoax.

A pretty horrible hoax that would have led to thousands of dead Americans laying in their front yards. Of course from viewing the rest of this channels content, this was more of an art project. But if you’re someone easily scared by emergency broadcasts this video is pretty horrible, and there are several other similar videos concerning local 58 on the Chainsaw Suit Original channel.

4. MeatSleep
This entry is based more around an entire series of videos, as opposed to a single one. This channel has caused it’s audience to be filled with questions, fear and theories. Some believe that it’s a work of a fiction like an art project or horror film promo. Others believe it is the secret messages from someone being held captive and abused, or messages from the abuser himself.

Another theory is that this is part of a reality game. The first video by this channel, the video that gained the most attention, is titled In Grate – surrounded by symbols. The video is shot in a damp and dark basement, random trash is thrown across the floor and there’s either a flickering effect happening with the footage or there’s a light that flickers constantly. There’s also distorted audio of a voice saying “you live here, I gave you a home, you’re ungrateful”. These images give the idea that whoever lives here, is living their against their will.

Their bed seems to be a wet sleeping bag and there’s no bathroom, of course no food, and the conditions are generally unhealthy. There are several videos in this series, and several things that point to what this could be. Such as a girls hand coming from the bottom of a basement door, images of newspaper clippings of missing or abused women, women being filmed from a distance in parking garages, an ad for a date rape drug and far off shots of crime scenes.

Coming across something like this with no idea what you’re watching can be pretty concerning. It’s clearly about kidnapping of some sort, and other videos that show meat being cook could also suggest a hint of cannibalism. Scaretheater has done a great in depth analysis on the content of this channel. Even with this analysis, though, there’s still no certain answer as to what is really going on with these videos.

There are several theories going around the web, and when taking details into account for each theory, any of them could be true. It’s probably certain that this is not just found footage, as it seems to be edited and published with a clear plan. The message behind the project is a more questionable topic. Is this just an elaborate art project or game? Is this a series published by a victim of abuse? Or is it the work of a serial killer trying to admit to his crimes?

3. Blank Room Soup
This video has been pretty popular for quite some time now, making it’s ways through Creepypasta forums and debunking channels alike. It’s not certain where this was originally posted, but it seems the earliest Youtube upload was January 2014, by a channel named creepypaste. The original titled for this was Blank Room Soup .avi, which of course was eventually shortened as it made it’s way through the web.

The video is a minute and roughly 5 seconds long, and it’s pretty much exactly what you’d expect, to a point. The video starts with a blank room. Full of white walls that are bare from décor which gives the feel of either a home that isn’t lived in, or an interrogation room, office, or hospital of some kind. There’s a man sitting at a table in the middle of the cameras view, his eyes are censored and he’s eating soup with a large spoon. Pretty much immediately, in the background through a doorway there’s someone in a character costume.

The character has a large white head with short hair, two big black circles for eyes, no other details and mitten shaped hands. This character is also wearing all black. He walks up to the man who is crying and slightly panicking while eating the soup, and begins to pat him on the back. The man begins to cry even harder as he eats his soup, nearly hyperventilating. Another identical character comes from off-screen and begins patting the man on the back as well.

There are several videos as to what this video is about. The original story claimed that this was found on the deep web, and these two characters had kidnapped and tortured this man. Of course this was revealed to not be true at all. It’s more likely that this is an art project or advert of some sort. Several other videos of these characters have popped up around the web. Such as a clip of them standing on stage at what seems to be a concert. No matter the story behind this video, it’s caused quite a confusion over the web and has plenty of terrifying theories attached to it. Take a look at the full length video yourself to get a better understanding of just how  uncomfortable it can make its’ viewers.

2. Illusion of Bias
This video is the product of Influential Pictures, Alexander Bizarski and Sparx Rojas. From the message offered at the beginning and end of this project, it can be assumed that the main message here is to be grateful for what you have. To not constantly question what you’re given or ask for more. To not be filled with insecurities when you’re perfectly  healthy, and so on. The video starts with images of gray, raining, hustling and bustling city scenes. Messages flash along the screen such as “everyone has their own insecurities and issues”. The short film then goes on to tell a horrifying tell of a young girl who had a cancerous tumor, that made her very ill.

She underwent surgery and doctors successfully removed the tumor with no major problems. However, some part of her psyche was tampered with and she was never able to see her own face again. In the film this is met with images of a girl with a blank or blurred out face. She fell into a depression, constantly insecure about her appearance, and  constantly unsure of herself. One night she had a wonderful dream where she felt euphoric, and knew that she could see her face again. This portion of the video is pretty innocent, with scenery from a field of wheat, as the girl bounds around in a white dress.

The only thing haunting about this portion of the video is the deep distorted voice saying “Everything will find it’s place, go with the flow”. The girl awakens from her dream and goes to look in the mirror, only to find that she’s hideous and deformed. The image we are met with here is probably one of the most terrifying from the video. Her face seems to have scar tissues as well as open wounds, certain parts of her face are not where they belong, her eyes bulge out abnormally and she seems to be shrouded behind a layer of skin.

She returns to bed and wishes to never see her face again. According to the story, she luckily never does, but every night she wakes up in a pool of her own vomit. A message then comes across that this could happen to anyone, even to you. There are plenty of images, sounds, and animations that make this clip even more horrifying, so if you’d like to watch it in its’ entirety check the link below. Or don’t, just go with the flow.

1. Hampstead Cover-up or “Papa Kills Babies”
In February 2015, the affluent area of Hampstead London came under fire after a viral video where two children seem to expose an underground ring of child sex slavery, pedophilia, and murder. The first video to make its’ rounds was titled “Papa Kills Babies” in this video two children estimated between the ages of 8 and 11, are talking to a male and female behind the camera.

The first things they say in the video is that “we promise to stop touching other children, touching each other and touching ourselves and killing babies”. Of course right off the bat this video is questionable, inappropriate and a little confusing. As it goes on the children explain that they’re going to help bring justice to all of the people that have “done sex” to them. This of course is a more PG way of explaining that they’re going to bring pedophiles that have raped them to justice. The man behind the camera, possibly a cop or investigator, asks the children who has “done sex” to them.

They go on to list that their father, someone named papa, their teachers, social workers, priests of some kind, and even police officers have either raped or molested them. They go on to explain even more bizarre and terrifying aspects of this situation. They explain that there’s some sort of church run by “papa” where he sacrifices baby’s, drinks their blood, keeps their skulls and and dances around them. Apparently these children are involved in these strange rituals. They explain that they help Papa kill the babies.

The way that they describe the step by step process of murdering these infants is uncanny to the way you’d picture a satanic sacrifice. This story quickly took a turn from unsettling to pure nightmare fuel. A blog titled The Hampstead Cover-Up explains this case in much further detail. About how the children have given information on all of those involved in this cult-like sex ring, and how they were taken from their parents’ custody by the state. They were taken under the grounds that they needed to be questioned, as their safety was uncertain.

However, as stated by the children in the video social services are in on this sick game and their mother’s efforts to get her children back have been unsuccessful. This blog also shares interviews with the children conducted by a child psychologist, after the original video went viral. The things explained by these children were exactly the same as in the first video, aside from some details that were simply more specific. This makes it hard to pass the entire story off as a child’s imagination, as it’d be unlikely for them to remember such details without them having actually happened. More importantly, unless their parents were allowing them to scroll the deep web, they wouldn’t even know how to describe such imagery.

This has become a story all its’ own that involves a possibly cult, mind control, sex slavery, murder, and government conspiracy. Ever since the first video was posted it was removed from YouTube several times and was even banned in the UK. For that reason, most of this video will be cut short, and the children’s faces will be blurred. However, if you want more information on this rollercoaster of a cover-up you can visit the blog which will be linked below.

Scary Irish Urban Legends

Scary American Urban Legends

Scary Canadian Urban Legends

Scary Jack The Ripper urban legend

Scary Mexican Urban Legends

Top 10 Scary Japanese Urban Legends

Top 10 Scary British Urban Legends

Top 10 Scary Chinese Urban Legends

Top 10 Scary Korean Urban Legends

Top 10 Scary Russian Urban Legends


Top 10 Scary Japanese Urban Legends

Top 10 Scary Korean Urban Legends

Top 10 Scary British Urban Legends

Top 10 Scary American Urban Legends

Top 10 Scary Chinese Urban Legends

Top 10 Scary Russian Urban Legends

Top 10 Scary Mexican Urban Legends

Top 10 Scary Canadian Urban Legends

Top 10 Scary Irish Urban Legends

Top 10 Scary Jack the Ripper Urban Legends

Top 10 Scary British Urban Legends Part 2

Top 10 Scary Hospitol Urban Legends

Top 10 Scary Bloody Mary Urban Legends

Top 10 Scary Indian Urban Legends

Top 10 Scary Disney Urban Legends

Top 10 Scary Swedish Urban Legends

Top 10 Scary Cemetery Urban Legends

Top 10 Scary American Urban Legends Part 2

Top 10 Scary Mcdonald's Urban Legends

Top 10 Scary French Urban Legends

Top 10 Scary Chinese Urban Legends Part 2

Top 10 Scary Pakistani Urban Legends

Top 10 Scary Australian Urban Legends

Top 10 Scary Haunted Train Urban Legends

Top 10 Scary Viking Urban Legends

Top 10 Scary Russian Urban Legends Part 2

Top 10 Scary Filipino Urban Legends

Top 10 Scary French Urban Legends Part2

Top 10 Scary Korean Urban Legends Part 2

Top 10 Scary South African Urban Legends

Top 10 Scary Ouija Board Urban Legends

Top 10 Scary Malaysian Urban Legends

Top 10 Scary Mexican Urban Legends Part 2

Top 10 Scary Californian Urban Legends

10 Creepy Urban Legends From Around the World

5 Creepiest Urban Legendsjapanese urban legends korean urban legends british urban legends
american urban legends chinese urban legends russian urban legends
mexican urban legends canadian urban legends irish urban legends
jack the ripper urban legends british urban legends 2 hospitol urban legends
bloody mary urban legends indian urban legends disney urban legends
swedish urban legends cemetery urban legends american urban legends 2
mcdonald urban legends french urban legends chinese urban legends 2
pakistani urban legends australian urban legends haunted train urban legends
viking urban legends russian urban legends 2 filipino urban legends
french urban legends 2 korean urban legends 2 south African urban legends
ouija board urban legends malaysian urban legends californian urban legends
creepiest urban legends most urban legends scary cursed objects
mysterious photos top bone chilling mysterious ancient creatures
ancient serial killers terrifying kidnappings fortnite creepypastas
scary cursed objects paranormal mysteries urban legends real crimes
the most evil kids mysteriously vanished unsolved mysteries
most bizarre curses top horror movies pets ate owners
real horror stories scariest animated scariest horror games
insane true crime scariest deaths scary ghost sightings
horrible serial killers creepiest websites murders blamed video games
world urban legends mysterious people identify toxic ghost towns

!!!ขายไฟล์การ์ตูน อยู่ที่ไหนก็โหลดอ่านได้สะดวก คลิกที่การ์ตูนเพื่อดูราคาและหน้าตัวอย่าง โอนเงินแล้วรอรับลิ้งค์เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้เลย ติดต่อแม่ค้า Line ไอดี fattycatty อีเมล richyamazon@gmail.com

SAINT ADAM มารยาปรารถนา 7 เล่มจบ THE B.B.B. ลงเอยที่ความรัก 5 เล่มจบ ราศีมรณะ เล่มเดียวจบ หน้ากากนักสืบ 2 เล่มจบ หวานใจองค์ชายมองโกล 5 เล่มจบ เกียรติยศรัก 2 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ เกมรักพยาบาท 5 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ คุณหนูไฮโซโยเยรัก 8 เล่มจบ การ์ตูน เจ้าหญิงซ่าส์กับนายหมาบ้า 6 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ รักทั้งตัวและหัวใจ 6 เล่มจบ หัวใจไม่ร้างรัก 2 เล่มจบ การ์ตูน เหิรฟ้าไปคว้ารัก 5 เล่มจบ การ์ตูน แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก 12 เล่มจบ ขายการ์ตูนออนไลน์ นางฟ้าซาตาน 3 เล่มจบ การ์ตูน วังวนปรารถนา 2 เล่มจบ GOLD รักนี้สีทอง 2 เล่มจบ เกาะนางพญาเงือก 2 เล่มจบ หนุ่มสุดขั้วบวกสาวสุดขีด 6 เล่มจบ